ژله های گیاهی نرم کننده و حالت دهنده ی مو Reviewed by Momizat on . Rating:

ژله های گیاهی نرم کننده و حالت دهنده ی مو

آشنایی باخواص میوه هاوگیاهان دارویی
تاثیرگیاهان دارویی برپوست وموودرمان بیماری های آن ها
ژله های نرم کننده وحالت دهنده ی مو:
ژله ی اسفرزه
طرزتهیه:2قاشق مرباخوری پودرتخم اسفرزه رادریک لیوان آب ریخته وبه مدت15دقیقه بگذاریدسپس لعاب آن راصاف نموده,چندقطره روغن زیتون به آن اضافه کرده وخوب به هم بزنیدوبه موهابمالید
ژله ی ختمی
طرزتهیه:50گرم تخم ختمی رادریک لیترآب به قدری بجوشانیدتاغلیظ شودسپس کمی پودرتخم گل پنیرک رابه آن اضافه کرده خوب به هم بزنید2قطره روغن کنجدرانیزبه آن افزوده وبرموهابمالید
ژله ی کتیرا
طرزتهیه:10گرم کتیرای گل راخردکرده,دریک ظرف آب ریخته و24ساعت گذاشته,سپس کمی ازآن راباآب مخلوط کرده,خوب به هم بزنیدوبرموهابمالید
ژله ی بهدانه
طرزتهیه:7مثقال دانه ی به رانیمکوب کرده دریک ظرف آب ریخته و24ساعت بگذاریدسپس کمی ازآن راباآب نیم گرم مخلوط کرده وهربارکمی ازآن رابرموهابمالید
ژله ی تخم ریحان
طرزتهیه:طرزتهیه ی آن شبیه طرزتهیه ی ژله ی بهدانه است
ژله ی عشرق
موادلازم:سنای مکی20گرم,قدومه ی شیرازی20گرم,تخم اسفرزه20گرم,کتیرای گل10گرم
طرزتهیه:همه ی اجزای فوق به غیرازسنای مکی رامخلوط کرده,نیمکوب کنیدسپس سناراجوشانده وآب صاف شده وغلیظ آن راباسایراجزامخلوط کرده دریک شیشه بریزیدونیم لیترآب به آن هااضافه کرده وپس ازدوروزگذاشتن ژله راصاف کنیدوبه موهابمالید
ژله ی تقویتی
موادلازم:گل شیراز50گرم,کتیرای گل15گرم,برگ حنا20گرم,بامیه ی خشک20گرم,آمله ی پوست کنده10گرم,تخم اسفناج10گرم
طرزتهیه:کلیه ی اجزای فوق رانرم ساییده ودریک شیشه ی بزرگ بریزیدوروی آن به قدری آب بریزیدکه آب روی آن قرارگیردبه مدت یک هفته گذاشته ودراین مدت چندین بارخوب آن رابه هم بزنیدبعدازیک هفته آن راصاف نموده وبه موهابمالید
ژله ی کیکر
طرزتهیه:20گرم صمغ عربی (کیکر)رانیمکوب کرده,درظرفی که محتوی نیم لیترآب باشدبریزیدبه مدت 24ساعت بگذاریدوهربارکمی ازآن راباآب نیم گرم مخلوط کرده وبه موهابمالید

ارسال یک دیدگاه


8 × هشت =

تمامی حقوق برای سایت ایکس ورد محفوظ است| xword.ir |ایکس ورد

بازگشت به بالا