آموزش گرامرزبان انگلیسی,جملات شرطی Reviewed by Momizat on . Rating:

آموزش گرامرزبان انگلیسی,جملات شرطی

آموزش گرامرزبان انگلیسی

جملات شرطی

جملات شرطی جملاتی هستندکه خودازدوجمله یاعبارت تشکیل شده اند.یکی جمله ی شرط که بایکی ازادوات شرط ماننداگروالاوغیره همراه است ودیگری جمله ی جواب شرط.مانند

اگربیایم , شماراخواهم دید

جمله ی شرط+جواب شرط

درزبان انگلیسی جملات شرطی سه نوع می باشند:

نوع اول جملات شرطی:

جملات شرطی ممکن

دراین نوع جملات وقوع عمل درزمان آینده احتمال می رود.دراین صورت فعل جمله ی شرط به صورت زمان حال وفعل جواب شرط به صورت آینده خواهدبود.

مثال ها

اگرصبرکنیدباشماخواهم آمد

if you wait i shall come with you

اگرباجدیت کارکنددرامتحاناتش موفق خواهدشد

if he studies hard  , he will pass his examination

اگرباران بیاید , من به گردش نخواهم رفت

if it rains , i won’t go for a walk

اگربه مردم کمک کنیدهمه شمارادوست خواهندداشت

if you help people , they all will like you

ارسال یک دیدگاه


هشت × 4 =

تمامی حقوق برای سایت ایکس ورد محفوظ است| xword.ir |ایکس ورد

بازگشت به بالا